Festivalinfo

Belangrijk om te weten voordat je naar ons evenement komt Lees hier de “Festivalinfo”


⚠️ De entree van het evenement bevind zich naast het Kinderdagverblijf aan de Nicolaas Cromhoutlaan 5 in Middenbeemster, gebruik dit adres NIET voor je navigatie want de straat is afgesloten voor auto’s.

⚠️ Op het terrein kan je eten en drinken alleen betalen met de munten die je bij de kassa koopt, Wil je snel je muntjes hebben, betaal dan bij voorkeur contant. Dat voorkomt wachten bij grote drukte en is altijd storingsvrij. Neem dus bij voorkeur contant geld mee, maar pinnen kán natuurlijk ook.

⚠️ Je kan op het terrein een kluisje huren om je persoonlijke spullen veilig en afgesloten op te bergen, deze zijn niet van te voren te reserveren. (TIP: Deel 1 kluisje met je vrienden)

⚠️ De zondag (9 April) gaat dit jaar niet door. Mensen die een Zondag- of Combiticket hebben gekocht zijn hierover geinformeerd via e-mail, kan je de mail niet vinden laat het ons dan weten via de contact pagina! Zondagtickets zijn geldig op Zaterdag.

⚠️ De Nicolaas Cromhoutlaan is ⛔️ 𝐚𝐟𝐠𝐞𝐬𝐥𝐨𝐭𝐞𝐧 ⛔️ voor auto’s, parkeer je auto bij de winkels op de Rijperweg (in de parkeervakken), bij de Kloek of bij het oude Gemeentehuis. Parkeer je auto of fiets vooral 𝐍𝐈𝐄𝐓 in de woonwijken om de overlast voor omwonenden zo minimaal te houden.

⚠️ De 🚲 𝐟𝐢𝐞𝐭𝐬𝐞𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 🚲 bevind zich in de groenstrook op de Nicolaas Cromhoutlaan, dit is vlak naast de entree van het evenement. indien deze vol is kan je je fiets ook in de reguliere fietsenrekken kwijt bij de winkels aan de Rijperweg.

⚠️ Neem je legitimatie mee naar het evenement, hier word om gevraagd bij de entree.

⚠️ Roken 🚭 is in de tent niet toegestaan, wel op het buitenterrein. (er zijn geen sigaretten te koop).

⚠️ De entree is tot 20.00 uur open, zorg dus dat je voor die tijd op het terrein bent. 

⚠️ Je hebt op het tijdens de bestelling ingevoerde e-mailadres je tickets ontvangen van SimpleTicket, deze kan je in de app SimpleTicket Wallet plaatsen en de barcode op je telefoon laten zien, of de tickets uitprinten en meenemen.
In alle gevallen dient het ticket bij de entree van het evenement gescand te kunnen worden. Ben je jouw ticket kwijt? Geen paniek. Via https://consumer.simpleticket.eu/nl/ kan je je ticket eenvoudig opnieuw laten mailen.

Veel plezier op het Dorpsfeest in de Beemster !


HUISREGELS zijn er ook, niet altijd leuk maar toch handig om te weten:

1. Het nuttigen van alcoholische dranken is verboden voor personen jonger dan 18 jaar (NIX18 beleid) Ook is het doorgeven van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar verboden, bij constatering hiervan word u van het evenemententerrein verwijderd.

2. Op verzoek moet je legitimatie kunnen laten zien. Het is verplicht een legitimatiebewijs bij je te dragen in de vorm van een rijbewijs, paspoort of ID-kaart.

3. Er geldt een Zero-Tolerance drugsbeleid.

4. 

5. Beveiligingsmedewerkers hebben het recht om bij entree, en bij een vermoeden van overtreding op het terrein, je te fouilleren en tassen te controleren. Bij weigering van dit verzoek kun je van het festivalterrein verwijderd of geweerd worden.

6. Het betreden van het festivalterrein is op eigen risico.

7. De organisatie en dienstdoende medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiele schade die bezoekers van het festival kunnen ondervinden. Tevens is de organisatie niet verantwoordelijk voor verloren persoonlijke eigendommen.

8. Het is in ieder geval niet toegestaan om eigen drank en/of etenswaren, drugs, glaswerk, vuurwerk, stokken, wapens en/of voorwerpen welke als wapen kunnen worden aangewend of als middel om de orde te verstoren mee naar het festivalterrein te nemen of voorhanden, dan wel in het bezit te hebben.

9. Het vertonen van ongewenste intimiteiten en racistisch of anderzijds discriminerend gedrag ten opzichte van medegasten en/of personeel wordt niet getolereerd. Bij constatering hiervan volgt onmiddellijke uitzetting.

10. Het dragen van kleding met naar mening van medewerkers en/of organisatie discriminerende, provocerende en/of kwetsende teksten is niet toegestaan.

11. Bezoekers die middels kleding of ander uiterlijk vertoon een club of organisatie vertegenwoordigen, worden de toegang geweigerd.

12. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen die zichtbaar dronken zijn en/of de orde verstoren

13. Crowdsurfen is verboden.

14. Personen die de orde verstoren zal de toegang tot het festivalterrein ontzegd worden.

15. Het is bezoekers verboden zich op te houden in een ander gedeelte van het evenemententerrein dan dat waar het toegangsbewijs hen recht toe geeft.

16. Bij het verlaten van het evenemententerrein vervalt de geldigheid van het toegangsbewijs (buiten=buiten).

17. Het is niet toegestaan het terrein te betreden of er op te verblijven onder invloed van drugs, medicijnen of enige andere stof die het gedrag negatief kan beïnvloeden.

18. Het is verboden op het terrein te gooien met voorwerpen en/of vloeistoffen.

19. Het meebrengen van honden of andere dieren is verboden.

20. Bij vernieling van eigendommen van de organisator of van de samenwerkende bedrijven wordt de schade op de overtreder verhaald.

21. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en dienstdoende medewerkers, op straffe van verwijdering.

22. Verkoop / handel of bezit van Lachgas is verboden

23. Bij het betreden van het evenemententerrein geeft u automatisch toestemming voor het plaatsen van party foto’s en video’s op onze online kanalen.